Login Form

 

logo

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SMART RELAX SPA

 

1.Godziny otwarcia SMART RELAX SPA:

- poniedziałek - piątek 16:00 – 21:00/ inne godziny dostępne po wcześniejszej rezerwacji

- w weekendy czynne po wcześniejszej rezerwacji

 

 

2.Zakup usług z oferty SMART RELAX SPA, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi  są  równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SMART RELAX SPA oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu

 

3.Osoby przebywające na terenie Obiektu SMART RELAX SPA zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu

 

4.Pobyt na terenie Obiektu służy wypoczynkowi. Goście obowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom

 

5.Nie będą wpuszczane na teren Obiektu osoby:
- pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających,
- osoby zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z normami zachowania przyjętymi w obiektach typu centrum SPA

 

6.Na terenie Obiektu zakazane jest:
- palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
- wnoszenie i spożywanie napojów oraz jedzenia niezakupionych w restauracji Hotelu Aviator
- wnoszenie szklanych przedmiotów,
- wprowadzanie psów i innych zwierząt,
- handel i akwizycja
W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika SMART RELAX SPA osoba łamiąca zakaz opuści Obiekt. 
Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą Managera SPA

 

7.Z oferty Odnowy Biologicznej mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą poddać się zabiegowi za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego 

 

8. Prowadzący SMART RELAX SPA w celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa na terenie Obiektu oraz sprawnego funkcjonowania Obiektu, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie Obiektu i/lub wstępu na teren Obiektu

 

9. Termin wykorzystania Kart Podarunkowych to 3 miesiące od dnia zakupu.

 

10. Rezerwacji terminu zabiegu z Karty Podarunkowej należy dokonać na minimum 2 tygodnie przed upływem daty jej ważności. W innym przypadku nie gwarantujemy dostęoności terminów.

 

11. Brak możliwości wykorzystania karty podarunkowej po upływie terminu jej wykorzystania.

 

12. Aby odwołać zabieg, należy go anulować minimum 2 godziny wcześniej telefonicznie lub smsowo, w inny przypadku zabieg uważamy za wykonany.

 

13. SMART RELAX SPA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych przedmiotów przez Gości Obiektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia osób korzystających z usług SMART RELAX SPA oddane zostały szafki zamykane na klucz, który każdy Gość zobowiązany jest nosić przy sobie.


14. Za usługi świadczone przez SMART RELAX SPA istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, należy ją wykonać na 3 dni przed umówionym zabiegiem.

 

15. Pracownicy SMART RELAX SPA są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Gościa niestosownym lub nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (np. propozycje seksualne, agresja itp.).


16.Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Managerowi SMART RELAX SPA

 

17.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu SMART RELAX SPA są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się nakazom pracowników SMART RELAX SPA

 

18. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zagubienia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Obiektu, Goście zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty.

 

19.SMART RELAX SPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu albo nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

 

20. Zmiany Regulaminu, oraz cennika SMART RELAX SPA podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji oraz opublikowanie na stronie internetowej.

 

21.Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji Obiektu.

 

 

logo-unia

wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Smart Relax
wykonanie:Noble Brand

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem